Իմ ընտանիքի տարիքների հետ կապված խնդիրներ

  1. 5 տարի առաջ իմ տարիքը փոքր էր մայրիկիս տարիքից 6 անգամ։ գտնել իմ տարիքը հիմա եթե հիմա իմ մայրիկը 35։

2. Ես 10 տարեկան եմ, հայրիկս 35 իսկ եղբայրս ինձանից մեծ է 2 տարով։ Հաշվել մերերեքի տարիքների գումարը 2 տարի հետո։

3. Ես 10 տարեկան եմ մայրիկս 35։ 5 տարի հետո քանի տարով մայրիկս ինձանից մեծ կլինի։

ընտանիքի անդամների տարիքնեը դասավորել   նախ աճման, այնուհետև նվազման կարգով։

10, 12, 35, 35

35,35, 12, 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *